Historie

Hotel Praha má bohatou historii a doufejme i perspektivní budoucnost. Budova čp. 40, v níž se hotel nachází, byla vystavěna asi v 70. letech 18. stolení v době rozkvětu tkalcovského průmyslu v Potštejně. Byla součástí textilní manufaktury, kterou s podporou císařovny Marie Terezie v Potštejně založil majitel panství Jan Harbuval-Chamaré a později provozoval i jeho syn Antonín. V přízemí této budovy byly patrně skladové a manipulační prostory, v prvním poschodí pak byla rozlehlá místnost, v níž se tkalo plátno na několika stavech.

V průběhu 1. poloviny 19. století však potštejnské tkalcovství postupně upadlo v důsledku konkurence moderní tovární výroby, která zaznamenávala významnou konjukturu zejména v českém pohraničí. To již v přízemí manželé Rubešovi, kteří budovu odkoupili, provozovali obchod se zbožím smíšeným. Když jim byla později udělena hostinská koncese, byla bývalá tkalcovna v 1. patře upravena na sál, kde se hrálo divadlo a pořádaly taneční zábavy, koncerty a akademie. Hostinec se nazýval „U Rubešů“.

sfdsf